Nieuwsbrief 30 november 2018

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,

Ontvangst Sinterklaas

Natuurlijk hebben wij Sint en zijn Pieten uitgenodigd om onze school te komen
bezoeken. We verwachten hem woensdag 5 december om 8.40 uur in de
gymzaal. Als de schoolbel gaat gaan alle kinderen eerst mee met de juf of
meester naar de klas om hun jassen en tassen op te hangen. Daarna lopen de
kinderen naar de gymzaal waar we Sinterklaas en zijn Pieten feestelijk
ontvangen. De peuters zitten met hun ouders op de matten en de kinderen
van groep 1-8 op de banken en de stoelen. Alle ouders zijn van harte
uitgenodigd om het Sinterklaasfeest mee te vieren. De ouders kunnen achterin
de zaal en aan de zijkanten staan.

Na het officiële gedeelte in de gymzaal staat er voor de ouders koffie, thee en
speculaas klaar in de hal. Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken dan alle klassen.
Dit gedeelte is zonder de ouders!

Start van de schooldag

We willen u nogmaals vragen te zorgen dat uw kind op tijd op school aanwezig
is. Zodat de leerkracht om 8.30 uur kan starten. Er komen nog steeds
regelmatig kinderen te laat op school of via de verkeerde ingang. Dit geeft veel
onrust en bovendien weet de leerkracht dan ook niet waar uw kind is.
Ingang voor de kinderen van groep 3-8 en neveninstroomgroep
Om 8.25 uur gaat de schoolbel en verzamelen alle kinderen uit de groepen 3-8
zich op het schoolplein. Elke groep heeft een eigen plek toegewezen gekregen.
Samen met de leerkracht lopen de kinderen naar binnen.

Nieuwsbrief

30 november 2018
website: www.deklimopschool.nl

Ingang voor de kinderen en hun ouders van groep 1 en 2
U kunt uw kinderen om 8.25 uur naar de klas brengen. U kunt hiervoor gebruik
maken van de zij-ingang bij de peuterleerplek. Het is de bedoeling dat alle
ouders of verzorgers uiterlijk om 8.35 uur vertrekken, zodat de schooldag kan
beginnen.

Nieuw verkeersplein
Er wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het aanleggen van een
nieuw verkeersplein.
Wij zijn heel erg blij met dit cadeau van de Gemeente Den Haag in
samenwerking met Breed Actief. In januari gaan we dan ook echt oefenen met
de kinderen op het verkeersplein. Ook hebben we fietslessen voor ouders
aangevraagd. Wendy, onze gymleerkracht, houdt u van de activiteiten op de
hoogte.

Schoolpleinhek
Het schoolpleinhek is bijna klaar. Tijdens de schooltijden is het hek gesloten.
Onze kinderen kunnen dan veilig op het plein spelen. Na schooltijd is het plein
open zodat ook de kinderen en ouders uit de buurt gebruik kunnen maken van
het plein.

Werkgroep schoolplein
Het gedeelte wat ooit het ‘groene schoolplein’ was wordt heringericht. Hiervoor
trekken school, Buurthuis Hondius, Staddeelkantoor Segbroek en Voor Welzijn
samen op. In de loop van het nieuwe jaar houden we u van de voortgang op
de hoogte.

Gratis Squla account voor leerlingen van de groepen 4, 5 en 6 met een ooievaars pas
Kinderen uit de groepen 4, 5,of 6 kunnen een gratis thuisaccount aanvragen
als ze een ooievaarspas hebben. U kunt het account, als u in aanmerking
komt, hier aanvragen:

https://www.leergelddenhaag.nl/component/rsform/form/38-spelend-leren

Belangrijke datums
Week van 3 – 7 december
Wo 5 Sinterklaasfeest
op school.
Week van 10 – 14 december

Week van 17 – 21 december
Do 20 De school gaat om 12.00 uur uit i.v.m. met de kerstviering.
Om 17.30 uur verwachten we alle kinderen weer terug op school voor het kerstdiner. Dit duurt tot 19.00 uur.
Meer informatie ontvangt u binnenkort in een aparte brief.
Vr 21 Start Kerstvakantie voor alle kinderen om 12.00 uur
Vriendelijke groet,
Rubi Hendriks
Interim Directeur De Klimop

Lees hier de nieuwsbrief:
Nieuwsbrief 30-11-2018