Nieuwsbrief 11 januari 2019

Nieuwsbrief 11-Januari 2019 website: www.deklimopschool.nl

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,

Het nieuwe jaar is weer van start gegaan na een vakantie van 2 weken is iedereen weer helemaal uitgerust begonnen. Ik wens een ieder een heel mooi 2019 met heel veel geluk en gezondheid. Een jaar waarin we elkaar respecteren en waarderen.

Kerstfeest:

Het Kerstfeest was een groot succes. Tijdens het kerstdiner hadden ouders en leerlingen hun best gedaan om er een gezellige avond van te maken. Veel ouders hadden weer heerlijke gerechten gemaakt. Ik wil iedereen, het team, kinderen, ouders en vrijwilligers bedanken voor de inzet en het laten slagen van deze enorm leuke avond.

Start van Meester John

In de afgelopen weken heb ik me kunnen oriënteren binnen de school. Heb veel gezien en geleerd van hoe er binnen De Klimop gewerkt wordt en wat de waarden en normen zijn die wij met zijn allen voorstaan.

Samen met het team, de kinderen en de ouders wil ik graag de weg die we met De Klimop zijn ingeslagen doorzetten en daar ook mijn eigen ideeën aan toevoegen. Ik vind het van uitermate groot belang dat iedereen met plezier naar onze school komt en dat we de kinderen hun kwaliteiten laten ontwikkelen. Respect voor elkaar en eerlijkheid zijn hierbij enorm belangrijk.

Ik wil een directeur zijn die er voor iedereen is en die door iedereen te benaderen is. Samen zullen wij De Klimop nog mooier en leuker maken dan hij nu al is.

Studiedag:

Dinsdag 15 januari is er een marge/studiedag. Dit houdt in dat de kinderen vrij zijn. Het team zal dan een hele dag aanwezig zijn op school en een BHV(bedrijfshulpverlening) training volgen. Deze training is van groot belang om de school nog veiliger te maken.

De peuteropvang is wel open. Deze kinderen zijn dus niet vrij.

Verlengde schooldag (VSD) activiteiten

Na de vakantie is er gestart met, naast het aanbod sport en dans, ook een aanbod op het gebied van techniek en expressievakken na schooltijd. Kinderen kunnen zich inschrijven voor één van de activiteiten. Juf Wendy coördineert dit voor de school.

Redzaamheidslezen

Het is belangrijk om gewoon rustig en met zo weinig mogelijk fouten te lezen. Die manier van lezen noemt men redzaamheidslezen. Dit jaar stappen wij met groep 3 over op die manier van lezen.

Wat betekent dit?

Dat betekent dat de kinderen bij de leestoetsen niet meer aangespoord worden om snel te lezen, maar vooral wel nauwkeurig te lezen. Dat betekent ook dat wij de kinderen leren: Niet racen bij het lezen, maar goed lezen wat er staat.

We hopen dat er geen druk of stress bij de kinderen is bij de toetsen en dat de kinderen de teksten beter gaan begrijpen.

Vriendelijke groet,

John Bodmann

Directeur De Klimop