Nieuwsbrief januari 25-1-2019

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,

Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van De Klimop.

Ouderbijdrage

 We willen u vragen om, als u dit nog niet heeft gedaan, uw vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Van de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de extra activiteiten betaald, zoals het Paasontbijt of de spelletjes op een sportdag.

  • Voor één kind betaalt u €23,-
  • Voor twee kinderen samen betaalt u €37,-
  • En voor drie of meer kinderen betaalt u €45,-

De bijdrage kunt u betalen bij onze conciërge Monique. Wilt u het bedrag gepast in een enveloppe doen voorzien van de naam van uw kind(eren). U kunt het bedrag ook overmaken naar NL29INGB0007234049

Heeft uw kind een Ooievaarspas dan kunt u deze laten scannen bij Monique; de gemeente Den Haag betaalt dan voor u.

Gegevens van de leerlingen

 Langs deze weg willen wij u vragen een mail te sturen naar onze school met hier in uw adres en telefoonnummer.Wij willen hierdoor de juiste email adressen verzamelen. Als we die van alle ouders hebben kunnen we beginnen met Mijn School Info (MSI). Dat programma kan dan gebruikt worden voor alle communicatie. Denk aan de nieuwsbrief, studiedagen, afspraken voor rapportbesprekingen, etc.

Zo voorkomen wij ook dat u onverwachts niet te bereiken bent als er iets met uw kind aan de hand is.

Uiteraard gaan we ervan uit dat u doorgeeft aan de school als u verhuist naar een andere wijk, stad of land en uw kind dus niet meer naar onze school toe gaat. Zo weten wij waar uw kind naar toe gaat en voorkomen we vervelende situaties.

Medezeggenschapsraad

Een van de leden van de medezeggenschapsraad (MR) heeft aangegeven te stoppen i.v.m. drukke werkzaamheden. Langs deze weg wil de MR u vragen of u belangstelling heeft om u als nieuw lid aan te melden. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@deklimopschool.nl

Voorleesochtend

Woensdag 23 januari hebben alle docenten en MT leden voorgelezen in een van de klassen. Zij hebben uit een boek naar keuze 10 tot 15 minuten in een klas voorgelezen.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Afgelopen week hebben de overblijfouders een EHBO-cursus gevolgd van twee dagdelen. Tevens heeft het team de opleiding bedrijfshulpverlening gevolgd. Hierbij moesten o.a. brandjes geblust worden, werden er diverse EHBO-handelingen geleerd en kreeg eenieder les in het reanimeren van zowel volwassenen als kinderen. Deze cursussen hebben weer bijgedragen aan een nog veiliger omgeving binnen de school.

Veilig leren fietsen

Deze week is gestart met project ‘Veilig leren fietsen’. Wij hebben tot 1 februari verschillende soorten fietsen te leen gekregen om kinderen kennis te laten maken met het fietsen op straat. Tijdens de gymlessen zal de gymdocent de kinderen op het verkeersplein leren fietsen en de verkeersregels bijbrengen.

In mei zal er nog een periode volgen. Dan zullen ook ouders kunnen deelnemen aan het project ‘Veilig leren fietsen’.

Zijingang:

Het is ons opgevallen dat de laatste tijd weer te veel ouders en kinderen ongeoorloofd gebruik maken van de zijingang van de school.

De ingang aan de zijkant van de school (bij de peuterspeelzaal) mag alleen gebruikt worden door de ouders en kinderen van de peutergroep en kleutergroep. De kleutergroep alleen bij binnenkomst zij dienen via het schoolplein opgehaald te worden. Ook kinderen die te laat zijn moeten via het schoolplein. Wij zullen hier vanaf maandag weer strenger op letten.

Belangrijke data:

21-25 januari                          Afname Cito

28 januari-01 februari               Afname Cito

05 februari                               Training door het opvoedsteunpunt voor overblijfouders.

7 februari                                 Studiedag (kinderen vrij)

Vriendelijke groet,

John Bodmann

Directeur De Klimop