STAKING 15 MAART !!!!!!!

Cartesiusstraat 2
2562SK Den Haag
070-3654086
info@deklimopschool.nl
www.deklimopschool.nl

Beste ouder(s), verzorger(s),

Op vrijdag 15 maart 2019 gaan medewerkers in alle onderwijssectoren staken. Ook in het primair onderwijs leggen medewerkers het werk neer.
De leraren op onze school zijn van plan om op 15 maart voor een groot deel te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school kan(kunnen)
Indien u problemen heeft met het organiseren van opvang voor uw kind/kinderen, dan kunt u contact opnemen met de directie van Basisschool De Klimop.
We gaan na de vakantie definitief bekijken of alle leraren op onze school meedoen aan de staking van 15 maart. Op basis daarvan kunnen we bekijken of we de school op die dag gedeeltelijk open kunnen houden. U hoort zo snel mogelijk wat dat voor u en uw kinderen betekent.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. De staking van 15 maart is niet een op de werkgever gerichte staking, maar een politieke staking. Vakbonden en werknemers hanteren dan het middel van staking om druk uit te oefenen op de politiek.


Vakbonden AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek en FvOv roepen op tot een staking op vrijdag 15 maart voor alle onderwijssectoren, van het primair onderwijs tot universiteit. De staking maakt onderdeel uit van de actieweek die wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op 15 maart op het Malieveld in Den Haag. De AOb, FNV en FvOv vinden dat er in alle sectoren meer geld moet komen voor verbetering van de salarissen. Daarnaast eisen de vakbonden dat er geld vrijgemaakt wordt om de werkdruk te verlagen. Andere vakbonden in het primair onderwijs, CNV Onderwijs en AVS, doen mee aan de actieweek maar ondersteunen de staking niet.


Vriendelijke groet,
Het team van Basisschool De Klimop