Nieuwsbrief 22 – 02-2019

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,

Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van De Klimop.


Staking:
Op vrijdag 15 maart is er in het gehele onderwijs een staking. Dit kan tot gevolg hebben dat de school gesloten is. Hierover heeft uw zoon of dochter donderdag 21-02-2019 een brief mee naar huis gekregen. Langs deze weg wil ik u vragen deze brief goed door te lezen. Na de vakantie ontvangt u een brief met het definitieve besluit.


Project Geraakt:
In de week van 11 tot en met 15 maart worden er op school extra activiteiten gegeven. Onder leiding van diverse organisaties zoals Holland Dance, De Dutch Don’t dance division en ADO Den Haag. Deze activiteiten vinden zowel op school als buiten de school plaats.
Het betreft activiteiten voor groep 4 tm 8.


De Kick off van het Project Geraakt is van 08.30-08.50 uur in de Gymzaal de ouders mogen hierbij aanwezig zijn.


Rapporten:
De afgelopen week zijn de rapport gesprekken geweest. Zoals u heeft gemerkt heeft ziet het rapport er tegenwoordig netjes uit. Het rapport in de blauwe map moet u zoon of dochter weer inleveren. De week na de vakantie moeten alle rapporten weer bij de leerkracht zijn ingeleverd.
Aan het eind van groep 8 blijft het rapport in het bezit van uw zoon of dochter als een herinnering aan hun verblijf op De Klimop.


Herhaalde oproep Ouderbijdrage

We willen u vragen om, als u dit nog niet heeft gedaan, uw vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Van de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de extra activiteiten betaald, zoals het Paasontbijt of de spelletjes op een sportdag.
• Voor één kind betaalt u €23,-
• Voor twee kinderen samen betaalt u €37,-
• En voor drie of meer kinderen betaalt u €45,-

De bijdrage kunt u betalen bij onze conciërge Monique. Wilt u het bedrag gepast in een enveloppe doen voorzien van de naam van uw kind(eren). U kunt het bedrag ook overmaken naar NL29INGB0007234049
Heeft uw kind een Ooievaarspas dan kunt u deze laten scannen bij Monique; de gemeente Den Haag betaalt dan voor u.


Herhaalde oproep gegevens van de leerlingen

Langs deze weg willen wij u vragen een mail te sturen naar onze school info@deklimopschool.nl met hierin uw adres en telefoonnummer.

Wij willen de juiste email adressen verzamelen. Als we de mailadressen van alle ouders hebben kunnen we beginnen met Mijn School Info (MSI). Dat programma kan dan gebruikt worden voor alle communicatie. Denk aan de nieuwsbrief, studiedagen, afspraken voor rapportbesprekingen, etc. Zo voorkomen wij ook dat u onverwachts niet te bereiken bent als er iets met uw kind aan de hand is.

Uiteraard gaan we ervan uit dat u doorgeeft aan de school als u verhuist naar een andere wijk, stad of land en uw kind dus niet meer naar onze school toe gaat. Zo weten wij waar uw kind naar toe gaat en voorkomen we vervelende situaties.


Vakantiepas Club voorjaarsvakantie Den Haag

Het voorjaar komt steeds dichterbij en de eerste krokusjes en sneeuwklokjes zijn al gespot.
Tijd voor de voorjaarsvakantie! Dat betekent een nieuw pakket activiteiten van de Vakantiepas Club mét Vakantiepas Korting.

Als jullie deze winter niet hebben kunnen schaatsen of skiën, grijp dan nu je kans in de Uithof.

In het Kicking Horse Kinderkookcafé van Paagman maak je samen een lekkere maaltijd of kom spelen en ontdekken in de Kinderwerkplaats.

Zomaar een paar ideetjes van de Vakantiepas Club. Bekijk deze en alle andere activiteiten op www.vakantiepas.nl.

Is uw kind nog geen lid van de Vakantiepas Club? Geef het dan gratis op via vakantiepas.nl en maak meteen gebruik van de kortingen. Vakantiepas Clubleden krijgen twee weken vóór elke schoolvakantie een e-mail met kortingsbonnen en een link naar de activiteiten.


Ouderochtend 14 maart

Koffie-ochtend voor ouders van 8.30-10.30 uur in de koffiekamer.
Thema ‘Gezond bewegen en gezond eten’ :
Hoe kun je dat doen?
Voor je gezin, je kind en jezelf.

Wat doe je al en wat is belangrijk?
· Met informatie en tips
· Actief, met een paar oefeningen
· Met jullie eigen inbreng en vragen

Door: Sascha Marusenko en Peter Nijboer van Voor welzijn


Belangrijke data:

14 Maart Koffie ochtend Ouders
15 maart Staking onderwijs
21 Maart Studiedag
5 april Studiedag groep 1 en 2

Vriendelijke groet,
John Bodmann,
Directeur De Klimop