Nieuwsbrief 8-2-2019

Nieuwsbrief 8-2-2019

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,

Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van De Klimop.
Herhaalde oproep Ouderbijdrage

We willen u vragen om, als u dit nog niet heeft gedaan, uw vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Van de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de extra activiteiten betaald, zoals het Paasontbijt of de spelletjes op een sportdag.
• Voor één kind betaalt u €23,-
• Voor twee kinderen samen betaalt u €37,-
• En voor drie of meer kinderen betaalt u €45,-
De bijdrage kunt u betalen bij onze conciërge Monique. Wilt u het bedrag gepast in een enveloppe doen voorzien van de naam van uw kind(eren). U kunt het bedrag ook overmaken naar NL29INGB0007234049
Heeft uw kind een Ooievaarspas dan kunt u deze laten scannen bij Monique; de gemeente Den Haag betaalt dan voor u.

Herhaalde oproep gegevens van de leerlingen
Langs deze weg willen wij u vragen een mail te sturen naar onze school info@deklimopschool.nl met hierin uw adres en telefoonnummer.
Wij willen de juiste email adressen verzamelen. Als we de mailadressen van alle ouders hebben kunnen we beginnen met Mijn School Info (MSI). Dat programma kan dan gebruikt worden voor alle communicatie. Denk aan de nieuwsbrief, studiedagen, afspraken voor rapportbesprekingen, etc. Zo voorkomen wij ook dat u onverwachts niet te bereiken bent als er iets met uw kind aan de hand is.
Uiteraard gaan we ervan uit dat u doorgeeft aan de school als u verhuist naar een andere wijk, stad of land en uw kind dus niet meer naar onze school toe gaat. Zo weten wij waar uw kind naar toe gaat en voorkomen we vervelende situaties.

Medezeggenschapsraad

Een van de leden van de medezeggenschapsraad (MR) heeft aangegeven te stoppen i.v.m. drukke werkzaamheden. Langs deze weg wil de MR u vragen of u belangstelling heeft om u als nieuw lid aan te melden. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@deklimopschool.nl

Veilig leren fietsen

De afgelopen weken heeft juffrouw Wendy haar best gedaan om alle kinderen goed te leren fietsen. Voor een grote groep kinderen was het de eerste keer dat zij op een fiets zaten. Deze enorm geslaagde week zal dit schooljaar nog een keer plaatsvinden. Ook ouders kunnen dan leren fietsen. Zij kunnen hier contact over opnemen met Juffrouw Wendy.

Zij-ingang:

Het is ons opgevallen dat de laatste tijd weer te veel ouders en kinderen ongeoorloofd gebruik maken van de zij ingang van de school.
De ingang aan de zijkant van de school (bij de peuterspeelzaal) mag alleen gebruikt worden door de ouders en kinderen van de peutergroep en kleutergroep. De kleutergroep alleen bij binnenkomst zij dienen via het schoolplein opgehaald te worden. Ook kinderen die te laat zijn moeten via het schoolplein. De directie zal nadat alle groepen via de ingang van het schoolplein binnen zijn de binnenkomst via de zijdeur controleren en een ieder aanspreken die niet via deze deur hoort binnen te komen. De leerlingen die dan via deze ingang binnenkomen worden als te laat geregistreerd.

Groep 3:

Afgelopen week hebben de kinderen van groep 3 de cito toetsen gemaakt. Wij zijn trots op onze kanjers!
We hebben intussen ook wat sneeuwpret gehad. Zowel de kinderen als de juffen hebben lol gemaakt.

.
In de klas hebben de kinderen verschillende kunstwerken gemaakt. De ouders kunnen de werkjes in de gang komen bewonderen. Het liefst voor half 9 of na schooltijd, zo kunnen we op tijd met de les beginnen en worden de kinderen niet afgeleid.

Zwemdiploma A.

Op maandag 28 januari zijn de volgende leerlingen geslaagd voor hun Zwemdiploma A in zwembad De Blinkerd:

Groep 5: Erdinch Redzheb.

Groep 6: Younes Asaad, Pakhi Basandrai, Nicolas Bilski en Dilyana Makli.

Groep 8: Sabina Duqi

Ouderochtend 14 maart

Koffie-ochtend voor ouders van 8.30-10.30 uur in de koffiekamer.
Thema ‘Gezond bewegen en gezond eten’ :
Hoe kun je dat doen?
Voor je gezin, je kind en jezelf.

Wat doe je al en wat is belangrijk?
· Met informatie en tips
· Actief, met een paar oefeningen
· Met jullie eigen inbreng en vragen

Door: Sascha Marusenko en Peter Nijboer van Voor welzijn

Rapportengesprekken: 19 februari 18:00-21:00
20 februari 13:00-16:00

Belangrijke data:

14 Maart Koffie ochtend Ouders
21 Maart Studiedag
5 april Studiedag groep 1 en 2

Vriendelijke groet,
John Bodmann,
Directeur De Klimop