NIEUWSBRIEF 5-4-2019

Nieuwsbrief
05-april 2019
website: www.deklimopschool.nl

Beste ouders en/of verzorgers van de kinderen,

Hierbij ontvangt u de tweewekelijkse nieuwsbrief van De Klimop.


Overblijf ouders:
Wij zijn heel blij met de gang van zaken bij de overblijf. Toch gebeuren er af en toe nog dingen die wij niet prettig vinden. De overblijfouders spreken de kinderen daar op aan. Dat is hun taak. Gelukkig luisteren de meeste kinderen dan goed. Het kan zijn dat u hier vragen over hebt. Die kunt u alleen maar bespreken met het MT van de school.


Ingang bij peuters.
De ingang aan de zijkant van onze school is alleen voor de peuters en de kinderen uit groep 1 en 2. Alle andere kinderen moeten via de ingang op het schoolplein. Ook als kinderen te laat zijn mogen zij niet door de zijingang. Onder schooltijd moet iedereen via de voor- of achteringang binnen komen en ook weggaan.


Activiteiten op Hondius plein

Vanuit Streetsport wordt er op 10 april 2019 een kick-off georganiseerd op het Hondius plein. Dit is een woensdagmiddag met allerlei sportactiviteiten, knutselactiviteiten en hapjes etc.
Als school zouden wij het hartstikke leuk vinden als we een grote groep kinderen hieraan deelnemen. Deelname is GRATIS


Dinsdag 11 april ouderochtend verzorgt door VoorWelzijn:

Thema: Sociale media

Inloop vanaf 8.30 uur in de koffiekamer


Paasontbijt /lunch

In verband met de CITO-eindtoets groep 8 op donderdag 18 april hebben we een:

Paasontbijt voor groep 1 t/m 3 en een paaslunch voor groep 4 t/m 8.

Leerkrachten en kinderen van groep 1 t/m 3 komen die dag in pyjama, ochtendjas (evt. pantoffels) op school. We ontbijten dan op school en voor alle kinderen is er drinken, een gekookt ei, brood, puntje, matse, kaas en ander beleg. Geef uw kind in een tasje gewone kleren mee, want na het ontbijt kleedt iedereen zich om.

De leerlingen van groep 1 t/m 3 hoeven voor het ontbijt niets mee te nemen.
De leerlingen van groep 4 t/m 8 moeten zelf hun bestek en beker meenemen (minder plastic afval). Zij hebben van 12.00 – 12.30 een paaslunch in hun eigen klas.


Schoolreis

Wij gaan op vrijdag 7 juni met de kinderen van groep 4 t/m 7, met de tram naar Drievliet. Wij vertrekken om 8:45 vanuit school en zijn tussen 17:00-17:30 terug op school. De kosten voor dit schoolreisje zijn €17,50 per kind. Inclusief: reiskosten, entree, patat en een ijsje. Voor kinderen met een ooievaarspas geldt: is de ooievaarspas op school gescand, dan betaalt de gemeente voor deze leerlingen en hoeft u niet bij te betalen.

U mag bij de groepsleerkracht van uw kind betalen.


Rapporten:
Nog niet alle rapporten zijn ingeleverd. Wij willen u vragen de blauwe mappen weer in te leveren bij de leraar van uw zoon/dochter.


Herhaalde oproep Ouderbijdrage

We willen u vragen om, als u dit nog niet heeft gedaan, uw vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar te betalen. Van de vrijwillige ouderbijdrage worden o.a. de extra activiteiten betaald, zoals het Paasontbijt of de spelletjes op een sportdag.
• Voor één kind betaalt u €23,-
• Voor twee kinderen samen betaalt u €37,-
• En voor drie of meer kinderen betaalt u €45,-

De bijdrage kunt u betalen bij onze conciërge Monique. Wilt u het bedrag gepast in een enveloppe doen voorzien van de naam van uw kind(eren). U kunt het bedrag ook overmaken naar NL29INGB0007234049
Heeft uw kind een Ooievaarspas dan kunt u deze laten scannen bij Monique; de gemeente Den Haag betaalt dan voor u.


Herhaalde oproep gegevens van de leerlingen
Langs deze weg willen wij u vragen een mail te sturen naar onze school info@deklimopschool.nl met hierin uw adres en telefoonnummer.
Wij willen de juiste email adressen verzamelen. Als we de mailadressen van alle ouders hebben kunnen we beginnen met Mijn School Info (MSI). Dat programma kan dan gebruikt worden voor alle communicatie. Denk aan de nieuwsbrief, studiedagen, afspraken voor rapportbesprekingen, etc. Zo voorkomen wij ook dat u onverwachts niet te bereiken bent als er iets met uw kind aan de hand is.
Uiteraard gaan we ervan uit dat u doorgeeft aan de school als u verhuist naar een andere wijk, stad of land en uw kind dus niet meer naar onze school toe gaat. Zo weten wij waar uw kind naar toe gaat en voorkomen we vervelende situaties.


Belangrijke data:

5 april Studiedag groep 1 en 2
10 april Activiteiten Hondiusplein
11 april Ouderochtend over sociale media
16-18 april Cito eindtoets
19 april Goede vrijdag

Vriendelijke groet,
John Bodmann,
Directeur De Klimop