Den Haag, 15 maart 2020.

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen in het primair -, voortgezet -, middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang vanaf maandag 16 maart 2020 sluiten. De sluiting zal vooralsnog gelden tot en met maandag 6 april 2020.
Wat betekent dit voor u?
We begrijpen dat de impact van dit besluit voor u als ouder/verzorger groot is. Graag geven we u duidelijkheid over de consequenties van dit kabinetsbesluit:

– Vanaf morgen is de school gesloten. Als u werkzaam bent in een cruciale beroepsgroep is er op de school van uw kind kosteloos opvang mogelijk. De Rijksoverheid heeft een lijst van deze beroepen gepubliceerd: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Als opvang niet mogelijk is op de school van uw kind, zullen we samen met andere scholen zorgen voor een oplossing. Voorwaarde voor deze opvang is wel dat uw kind niet ziek is en dus vrij is van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

– Er wordt door de school van uw kind, op een zo kort mogelijke termijn, gezorgd voor een vorm van onderwijs op afstand. Dit zal georganiseerd worden door de leraren. Zij gaan daar de komende dagen mee aan de slag. Hierover ontvangt u binnenkort van de school meer informatie.

Heeft u vragen, kijk dan op www.dehaagsescholen.nl. Hier is een pagina ingericht met veel gestelde vragen en kunt u alle correspondentie terugvinden die wij als stichting De Haagse Scholen aan u hebben gestuurd. Mocht u specifieke vragen hebben over de school of uw kind dan kunt u zich wenden tot de school.
Heeft u vragen over het coronavirus, dan kunt u terecht bij het publiekinformatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

Wij wensen u veel sterkte de komende weken met deze uitzonderlijke situatie. Vanuit De Haagse Scholen en de school van uw kind, zullen wij ons inspannen om uw kind in deze situatie zo goed als mogelijk van onderwijs te voorzien.

Met vriendelijke groet,

Wiely Hendricks en Cobi van Beek

College van Bestuur De Haagse Scholen