Schoolinformatie

Schoolorganisatie

De Klimop maakt deel uit van De Haagse Scholen, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs. De Haagse Scholen omvat 52 scholen. Verspreid over de hele stad en voor iedereen bereikbaar. Hiermee is De Haagse Scholen één van de grootste schoolbesturen in Nederland.

Onderwijs

Ons onderwijs is eigentijds (opdracht: wij werken aan pedagogisch-didactische onderwijsvernieuwing). We ontwikkelen en benutten kennis en vakmanschap (opdracht: wij ontwikkelen de professionaliteit van onze mensen en onze cultuur).

Ontwikkeling van uw kind

Het volgen van de ontwikkeling van elke leerling heeft grote prioriteit binnen onze school. Dagelijks worden er gegevens verzameld over elke leerling, zodat tijdig hulp geboden kan worden wanneer een leerling vastloopt.

Inhoud van het onderwijs

De bouwcoördinator is het eerste aanspreekpunt voor de leerkrachten die in de betreffende bouw werkzaam zijn, in zaken die op de bouw betrekking hebben. Zij zorgt samen met de directie voor de organisatorische aansturing van aspecten, die het functioneren van de bouw aangaan en verbeteren.

Ouders en school

Wij vinden een goed contact tussen ouders en de school erg belangrijk. Als ouder wilt u natuurlijk op de hoogte zijn van wat uw kind op onze school allemaal leert en meemaakt. Wij informeren u hierover zo volledig mogelijk. Via informatie-, rapport- en ouderavonden, de Ouderraad (OR) en de Medezeggenschapsraad (MR) proberen wij de ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken.

Praktisch

De school begint voor alle groepen om 8.30 uur. Vanaf 8.15 uur is er toezicht op het plein. Het is belangrijk dat we precies op tijd kunnen beginnen. Dat is prettig voor ons, maar zeker ook voor de kinderen.

Partners

Basisschool De Klimop werkt samen met Peuterleerplek De Klimop (voorheen Dondersteentjes) van JongLeren. De methode die op de Peuterleerplek gebruikt wordt, is dezelfde als die van onze school. Zo wordt uw kind stap voor stap voorbereid op de kleuterklas. De Peuterleerplek is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.