Partners

JongLeren

Basisschool De Klimop werkt samen met Peuterleerplek De Klimop (voorheen Dondersteentjes) van JongLeren. De methode die op de Peuterleerplek gebruikt wordt, is dezelfde als die van onze school. Zo wordt uw kind stap voor stap voorbereid op de kleuterklas. De Peuterleerplek is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar.

JongLeren is dé organisatie in Den Haag waar peuters spelend leren en zich zo ontwikkelen. Bij JongLeren kunnen peuters ontdekken en ervaren in een vertrouwde en veilige omgeving, waar ruimte is voor fantasie en creativiteit. We kijken goed naar ieder kind. We kijken wat uw kind nodig heeft en hoe uw kind zich ontwikkelt. Maar we leren kinderen ook om in een groep te zijn en samen te spelen en te werken. Zo helpen we de kinderen om zich goed te ontwikkelen. We zorgen ervoor dat kinderen zelfstandig worden en ook kunnen samenwerken. Dat is belangrijk voor hun toekomst.
Wat kost de Peuterleerplek?

Dat is voor iedereen anders. Het hangt af van uw persoonlijke situatie. Als u een Ooievaarspas heeft, is de Peuterleerplek gratis. Op onze website www.jonglerendenhaag.nl kunt u onder ‘wat kost het’ eenvoudig zelf berekenen wat de Peuterleerplek voor u kost.
De pedagogisch medewerkers (PM’ers) van de peuterleerplek De Klimop zijn: Pelin Cetin, Joyce Bansidhar en Altun Őnal.
Openingstijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 –12.00 uur en van 12.45–15.15 uur, het telefoonnummer is 070 2053554.

Meer informatie en inschrijving van uw kind: www.jonglerendenhaag.nl

Samenspel

Als uw kind tussen de 2 en 2,5 jaar is, kunt u samen met uw kind naar een Samenspelgroep. Iedere week kunt u samen met uw kind komen spelen. Het is niet alleen een gezellige ochtend, maar het is ook leerzaam. Onze leidsters laten u zien hoe u al spelend de ontwikkeling van uw kind kunt stimuleren. Ook leert u andere ouders en kinderen kennen. Samenspel is een gratis activiteit.

VVE Thuis

Vooral de eerste levensjaren zijn belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Wat u thuis met uw kind doet, en hoe u speelt en praat met uw kind, heeft veel invloed op de ontwikkeling. Om u te helpen met activiteiten die goed zijn voor de ontwikkeling van uw kind, hebben we VVE Thuis. VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Schoolmaatschappelijk werk (Xtra)

De tijd op de basisschool is immers een heel belangrijke periode in het leven van een kind. Soms kunnen er echter twijfels of zorgen zijn over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind. Dan kan de schoolmaatschappelijk werker (SMW-er) hulp bieden.
Het kan gaan om kinderen met problemen thuis, problemen binnen de school, ouders met opvoedvragen of ouders die verwezen worden omdat ze meer ondersteuning in de thuissituatie nodig hebben. Sommige kinderen hebben extra aandacht nodig voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) biedt begeleiding aan leerlingen voor bijvoorbeeld: het vergroten van zelfvertrouwen en weerbaarheid, versterken van sociale vaardigheden, omgaan met faalangst, omgaan met conflicten, echtscheiding en rouwverwerking.

Jeugdwerk Den Haag

Stichting Jeugdwerk levert maatwerk aan scholen op het gebied van oudereducatie. Op onze school verzorgen zij de lessen ‘Nederlands als tweede taal’(NT2) aan ouders. U kunt hieraan gratis deelnemen op maandag- of vrijdagochtend. De lessen worden door een vakdocent NT2 gegeven.

2Samen

De Klimop is voor de buitenschoolse opvang (BSO) een samenwerkingsverband aangegaan met Kinderopvang 2Samen. De vestiging van 2Samen die verbonden is aan de Klimopschool heet 2Hoek en is gelegen aan de Beeklaan 184. De kinderen worden uit school gehaald door pedagogisch medewerkers van 2Samen. KICKs is het activiteitenbureau van 2Samen en verzorgt bruisende en uitdagende activiteiten voor kinderen van de BSO. De activiteiten hebben het karakter van miniworkshops en worden door vakdocenten op de BSO zelf of in een sporthal, dansschool of buurthuis gegeven. In vakanties organiseert KICKs o.a. sporttoernooien. Voor een kennismaking en rondleiding kunt u contact opnemen met 2Hoek, op telefoonnummer 070 3924737.
Voor informatie over plaatsing en aanmelding kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor van Kinderopvang 2Samen, bereikbaar via telefoon 070 3385500 of via e-mail: info@2samen.nl.
Meer informatie vindt u op de website: www.2samen.nl

Samenwerking in de buurt

Hondiusoverleg

Regelmatig vinden er overleggen plaats met buurtbewoners, welzijn, jeugdwerk gemeente Den Haag, Richard Krajicek Foundation en de wijkagent. Dit overleg vindt plaats in het wijkgebouw Hondius. Hier worden onderwerpen besproken, die met de directe omgeving te maken hebben, zoals het gebruik van de Richard Krajicek sportvelden en het schoolplein van De Klimop. Met ingang van vorig schooljaar is er een samenwerkingsconvenant opgesteld, waarin gezamenlijke afspraken vastgesteld zijn.
Bibliotheek

Regelmatig gaan we met de kinderen op bezoek bij de openbare bibliotheek Segbroek. We lenen daar niet alleen boeken, maar doen ook mee met educatieve projecten die hier georganiseerd worden.