Schoolgids, Schoolplan en Protocollen

schoolgids 2023-2024

Schoolplan BS De Klimop 2023-2027

Protocollen

De school hanteert de volgende protocollen: